این مجموعه با 1 دهه سابقه پخش تلفن همراه در کشور از تاریخ 1399/03/7 به صورت قانونی رسمی با عنوان شرکت پژواک پیوند همراه سبز برند سبز تل فعالیت خود را ادامه داده است هدف و قصد این مجموعه بازی برد برد میباشد هم شما برنده بشید  هم ما به همین خاطر شعار ما شد سود شما هدف ماست

و اما داخل این بازار اعتماد کردن سخته سعی ما این بوده با کسب تمامی مجوزها فضای اعتماد سازی را برای شما بوجود بیاوریم در این بخش با استعلام سایت قوه قضاعیه میتوانید استعلام این شرکت را بگیرید

نام شرکت: شرکت پژواک پیوند همراه سبز(مسئولیت محدود)

شناسه ملی شرکت :14009169095

شماره ثبت:558735

تاریخ ثبت:1399/03/07

یا روی لینک زیر کنید یا روی عکس زیر با وارد کردن مشخصات استعلام بگیرید.

https://irsherkat.ssaa.ir/Design/SearchCompanyPublicInfo.aspx